Wie zijn wij?

De GROEP BAOBAB  is gestart  in 2014 na een vakantieverblijf van de “stichters” in Saly/Mbour.

Dankzij Moussa Ka, de gids op dat ogenblik en heden ten dage de vertrouwensman en coördinator van de activiteiten ter plekke, werden er scholen bezocht in Saly-M’Bour en  dorpsgemeenschappen in de Louga-streek. Aansluitend werd er beslist om een kleinschalige organisatie op te richten die zich zou concentreren op de bezochte entiteiten. Een structuur die enkel voor de fondsen zou zorgen en dit in functie van de behoeften die de partijen in Senegal zelf zouden aanduiden. Daar waar mogelijk zou de aankoop van het nodige ook in Senegal zelf gebeuren kwestie van ook de lokale economie te laten draaien. In 2017 verkreeg de vereniging het statuut van V.Z.W. en werden er diverse afdelingen opgestart in Vlaanderen, Wallonië en Spanje

Wat we doen

De GROEP BAOBAB heeft als doel het opzetten in Senegal van kleinschalige projecten op gebied van onderwijs, gezondheidszorg, tuinbouw en algemeen welzijn, dit steeds met het volle respect van de eigen geaardheid en socio-culturele achtergronden van de lokale gemeenschappen en in functie van de prioriteiten die deze laatsten voorleggen.

Waar we voor staan

GROEP BAOBAB is geen “hulpgroep”. Onze betrachting is om samen met de mensen die wij leren kennen hebben oplossingen (hoe klein zij ook mogen zijn) te zoeken voor bepaalde problemen. Dit met de betrachting het hen zo makkelijk mogelijk te maken om zelf aan de toekomst van hun kinderen, dorpen en gemeenschap te gaan werken.

GROEP BAOBAB is geen druppel op een hete plaat, maar wel een zaadje dat zal uitgroeien tot een prachtige baobab….een zaadje dat later, evenals deze magische boom, energie zal opwekken voor een schitterende samenwerking tussen ons allen.

GROEP BAOBAB staat voor kleinschaligheid, no-nonsense aanpak, rechtstreekse samenwerking en ogenblikkelijke impact, persoonlijke contacten en permanente opvolging.

Samen staan we sterk

This post is also available in: Spaans Engels Frans