OFFICIËLE GEGEVENS 2020

GROEP BAOBAB vzw – RPR Leuven
ondernemingsnummer 0676.408.219
publicatie Belgisch Staatsblad 09.07.2017

Maatschappelijke zetel:
Hambosstraat 55 – 3018 WIJGMAAL (LEUVEN)
baobab.gr@gmail.com
bank: CRELAN BANK
BE45 1043 9222 3789
NICABEBB

DOELSTELLING

Het doel van de vereniging is het opzetten in Senegal van kleinschalige projecten op gebied van onderwijs, gezondheidszorg, tuinbouw en algemeen welzijn, dit steeds met het volle respect van de eigen geaardheid en socio-culturele achtergronden van de lokale gemeenschappen en in functie van de prioriteiten die deze laatsten voorleggen.  De vereniging kan  alle activiteiten ontplooien die bijdragen tot de verwezenlijking van deze doelstellingen, met inbegrip van bijkomstige winstgevende activiteiten binnen de grenzen van wat wettelijk is toegelaten en waarvan de opbrengsten volledig zullen worden bestemd voor de verwezenlijking van de niet-winstgevende doelstellingen.

VERSLAG WERKING 2020

Ontvangsten

De inkomsten liepen op tot 40685€. Hierbij dient op de eerste plaats  rekening gehouden te worden met de aansluiting bij de V.Z.W .van de leden van de A.S.B.L. Sénégalité, die voor het meter/peterschap- programma 9855€  verzamelden. Niet alleen was 2020 een rampjaar wegens het Coovid-virus, maar de Warmste Week verdween ook als inkomstenbron. Die vernieuwde aanpak was een echte aderlating voor de meeste verenigingen met “Goede Doelen”. Gelukkig deden onze afdelingen het beter dan vorig jaar (11000 € tegen 10000€) en brachten diverse acties (canacla – CD – Eindjaarsgeschenk) nog 2310€ extra op. Subsidies (13674€) mochten wij ontvangen van: Lions Club Kasteel van Gaasbeek, Zuidwerking Rumst, Christelijke Mutualiteit Limburg, Warmste Week 2019, Koning Boudewijnstichting- 4de Pijler, PIDRA

 

Uitgaven voor gevoerde projecten

ACTIES ANTI-CORONA PANDEMIE

Meer dan 50% van de inkomsten (buiten het meter/peter-programma) ging als rechtstreekse hulp naar onze lokale gemeenschappen. Jaren terug hadden wij reeds het nut ingezien van de canacla, waarbij maar 10% van de normale hoeveelheid water verbruikt wordt voor het handwassen (0,3 l tegenover 3l). Meer dan 140 canaclas (5237€) werden geplaatst bij onze kennissen, in diverse scholen, medische posten, in de “huizen” van de talibés, in onze dorpen. Wij zijn de grootste afnemer van dit product  (Belgische uitvinding!) in Senegal (hopelijk gevolgd door anderen) en wensen dit verder op ons programma te houden voor de toekomst. Voor de scholen hadden wij dringend ontsmettingsproducten nodig (300€) en ook mondmaskers mochten niet ontbreken. Dankzij de inzet van Mevr Ndeye Patience Seck, echtgenote van onze coördinator Moussa Ka,  werden er tot op heden 1500 maskers vervaardigd en verdeeld (270€ materiaal). Grenzen gesloten, markten verboden, visserij valt stil, geen toeristen en plotse stijging van de prijzen voor de meest elementaire producten… dus voedselhulp was dringend nodig. Wij kunnen maar helpen in beperkte mate. Een 15-tal families, nauw betrokken bij de werking van onze Groep kregen (en krijgen) maandelijks een voedselpakket en voor de drie dorpen in het Lougagebied zorgen wij voor het op peil houden van een kleine rijstvoorraad (9467€).

UITGAVEN LOUGADORPEN

Buiten de voedselhulp zijn wij enkel in de mogelijkheid geweest om gevraagde beplantingen aan te kopen voor Keur Ardo (200€).

GENEESMIDDELEN EN DOKTERSKOSTEN

Mme Fatou Bintou is de drijvende kracht op de medische post in Ndiouféne. Sinds haar aanwezigheid loopt alles vlot en geordend en is goed onderhoud verzekerd. Zij liet weten dat zij graag wat meer vakkennis wou opdoen. Er werden speciale cursussen georganiseerd in Louga, die wij haar aangeboden hebben (250€).

De aankoop van geneesmiddelen voor de case de santé (1975€) gebeurt nu rechtstreeks in Louga, waardoor er een beter zicht is op de meest dringende behoeften. Gezien de huidige situatie zijn wij ook tussenbeide moeten komen voor geneesmiddelen en dokterskosten in Saly (550€).

UITGAVEN SCHOLEN

De effectieve aankoop voor het geleverde materiaal voor het schooljaar bedraagt 1250€. Met de leverancier (FBI Mbour) werd overeengekomen om de schijf van 500€ te betalen in februari 2021. (in 2020 was dit 750€)

De pedagogische groententuin stond op het onderwijsprogramma van  de school van Saly Carrefour voor het schooljaar 2021/22 en het budget (450€) werd reeds gepland in 2019. De werken zijn uitgevoerd en “cursussen” worden gegeven door  Ibou Ndiaye en het onderhoud gebeurt door de schoolconcierge.  Samen met de aanleg van de tuin werd de bestaande waterput terug in werking gesteld (230€). De inkomsten van de meter/peterschappen worden dit jaar verdeeld op basis van vroegere overeenkomsten met diverse scholen (9855€)

WERKINGSKOSTEN IN SENEGAL

Buiten een facebook-pagina (Groep Baobab – vzw) had de V.Z.W. dringend behoefte aan een webpagina om meer bekendheid te geven aan haar werking. De pagina werd opgemaakt in 4 talen (1050€) (www.baobab-gr.com)

Werkingskosten van onze coördinator bedroegen 2530 €

STEUN FAMILIE NENE

Sinds 2014 steunen wij Mamam Nene, alleenstaande vrouw met oudste zoon zonder werk en nog twee schoolgaanden (prima leerlingen!). Maandelijkse steun en extra’s beliepen 750€

VERVOER- EN VERBLIJFSKOSTEN

Het promoten van onze activiteiten en het verdedigen van de projecten en dossiers in België hebben 1020€  gekost aan verplaatsing en verblijf. Uitgaven voor binnenlandse “inspectie”-bezoeken en de diverse aanleve-ringen van hulpgoederen bedroegen 1450€

GROEP BAOBAB V.Z.W.676408219
JAARBALANS WERKJAAR 2020
GROEP BAOBAB V.Z.W. – WERKING 2020
 
BANKSALDO’S 31.12.2019       
 
CRELAN 575698
CRELAN 52366
6064
 
ONTVANGSTEN 2020      
ontvangsten maandelijkse stortingen3755
ontvangsten subsidies en sponsoring13674
inkomsten van afdelingen11091
giften  van derden2310
operatie Sénégalité-scholen9855
TOTAAL ONTVANGSTEN 40685
   
 UITGAVEN   2020  
Acties Coronapandemie   
aankoop canaclas5237
voedselhulp9467
mondmaskers270
ontsmettingsmateriaal300
Geneesmiddelen-dokterskosten 
opleiding hulpverpleegster N’Dioufene250
aankoop geneesmiddelen1975
tussenkomst dokterskosten Saly550
Uitgaven  scholen 
aankoop schoolmateriaal750
herstellingswerken school N’Dioufene480
pedagogische groentetuin Saly450
waterput Saly230
afwerking dojo Saly250
steun Sénégalité-scholen9855
Lougadorpen 
aankoop beplantingen Keur Ardo200
rechtstreekse steun 
Familiale hulp                                                                                    750
vervoer- en verblijfkosten 
  
promoten en voorleggen dossiers1020
Aanleverings- en reiskosten binnenland1450
Werkbezoek Baobab-delegatie Lougastreek300
werkingskosten 
Moussa Ka maandelijkse vergoeding2530
webpagina1050
Administratieve- en bankkosten200
neerlegging jaarrekening268
port- en communicatiekosten160
aflossing lening 
aflossing 14-15-16835
TOTALE  UITGAVEN  2020     38827
 OPENSTAANDE SCHULDEN     
schulden 16/17aanzuiveren 20221580
schulden 2019aanzuiveren 2022300
1880
 
BANKSALDO’S 31.12.2020 
CRELAN BANK 
CRELAN- 3957  6865
CRELAN – 60521057
7922
TOTAAL NAAR PROJECTEN  
 In totaal werden er 31014 € uitgegeven voor de projecten 2020. Onze werkingskosten in Senegal (Moussa) bedroegen 2530€ + 1750€
voor aanleverings- en vervoerkosten
Terugbetaling saldo lening  over de  boekjaren 14-15-16 GV      835€
GROEP BAOBAB V.Z.W. BUDGETPROGNOSE 2021
WERKINGSKOSTEN
BELGIË 
Organisatiekosten500 
Bankkosten300 
Administratieve kosten vzw500 
1300
SENEGAL 
Coördinatiewerkzaamheden Moussa Ka2500 
Aanleveringskosten binnenland1500
Communiucatiekosten vanuit Saly1500 
Kosten “Inspectiereis 2021”500 
6000
BASISPROJECTEN
Actie “corona-virus9000
Aankoop schoolmateriaal voor Saly Carrefour2000
Aankoop schoolmateriaal voor Lougadorpen500
Aankoop geneesmiddelen Lougadorpen2000
Wateraansluitingen Lougadorpen5000
Onderhoudswerken1000
Ondersteuning Maman Nene1000
meter/peterschappen10000
30500
INKOMENDE BEDRAGEN RAMINGEN
Saldo 197922
Maandstortingen4000
Bijdrage diverse Baobab- afdelingen10000
Subsidies, sponsoring6000
meter/peterschappen10000
37922

BUDGETPROGNOSE 2021

BASISPROJECTEN

De huidige situatie laat ons niet toe om voorrang te geven aan bepaalde dossiers. In het slechtste scenario zullen wij onze hulpcampagne moeten voortzetten tot einde 2021, met een maandelijkse uitgave van minstens 800€, enkel voor voedselhulp. Schoolmaterialen zullen steeds geleverd worden, zowel voor Saly Carrefour als voor de schooltjes in de Lougadorpen (2500€) en de geneesmiddelen blijven ook op de eerste lijn (2000€). Teneinde eindelijk de laatste fase van de definitieve wateraansluitingen in de dorpen te realiseren, voorzien wij een budget van 5000€. Het programma van het meter/peterschap zal verder ondersteund worden door dezelfde sponsors en wij rekenen zelfs op een uitbreiding dienaangaande.

INKOMENDE BEDRAGEN

Er zal een extra inspanning moeten geleverd worden om de huidige sponsors ervan te overtuigen dat wij dit jaar meer dan ooit hun steun nodig hebben. Het bestuur en enkele werkende leden zijn alles in het werk aan het stellen om nieuwe contacten aan te spreken en ook van de afdelingen wordt verwacht dat het bedrag, bereikt in moeilijke omstandigheden, zal geëvenaard worden. Wij hopen in de komende maanden een aanpassing te mogen maken in positieve zin, zowel wat betreft de projecten als de inkomende bedragen.

 

This post is also available in: Spaans Engels Frans